• Back
  • CSR.dk
  • November 28, 2012

INDSPARK: GØR HANDICAP OG INKLUSION TIL EN FORRETNINGSFORDEL

Mangfoldighed og inklusion kan skabe nye forretningsmuligheder og være med til at krisesikre din forretning. Nyt website skaber overblik over fordele og konkrete muligheder for at komme i gang med CSR-(D)isability.

0 0 0